Facebook

NTG i samarbete med AB I Wikströms schaktmaskiner sköter schakt- och materialtransporterna av Facebook nya serverhall. Uppdraget beräknas fortgå sju dagar i veckan med ett tiotal bilar under tre månader. För mer information kontakta VD, Thomas Nilsson på 070-214 64…