Bodens kommun

NTG har ingått ett Ramavtal med Bodens kommun gällande maskin- och transporttjänster. Avtalet sträcker sig över 4 år och förväntas sysselsätta ca 3-5 maskiner och lastbilar. För mer information kontakta VD, Thomas Nilsson på 070-214 64 31 alt. thomas@ntgab.se