Kvalitet & Miljö

 

NTG´s kvalitet på tjänster ska uppfylla kundens förväntningar.
Med god kommunikation skapar vi oss en god bild av kundens förväntningar som vi sedan uppfyller.
Vi levererar tjänster i rätt tid och till rätt pris med hjälp av en verksamhet som är effektiv, väl sammansatt och personlig.

NTG strävar efter en hög lägsta nivå.

Leverantörerna och chaufförerna är proffsiga med ett stort kundfocus och personligt engagemang.

Med NTG´s Kvalitetsledningssystem säkerställer vi att vår kvalitetspolicy upplevs och att vi kommer närmare vårt kvalitetsmål.
En tydlig och konkret kvalitetspolicy skapar nöjda kunder och nöjda leverantörer.
En viktig del i arbetet är uppdatering och säkerställande om att systemet fungerar och att våra resurser styrs och används på bästa möjliga sätt.

Vi arbetar tillsammans för att nå våra uppsatta mål.

Kvalitetsledning skapar effektivitet och säkerhet hos medarbetare.
Det skapar en säker och trygg arbetsmiljö och bidrar till minimerad miljöbelastning.
Kunderna får bättre insikt i verksamheten och vi vinner ett ökat förtroende från kunder.