Om NTG

 

Northern Transport Group AB startades 2013 och säljer transport- och maskintjänster samt bergmaterial till bygg- och anläggningsmarknaden.

Bolaget är fristående, dvs tillhör ingen koncern med konkurrerande verksamhet i sina kunders segment.

Bolaget har vuxit kraftigt sedan starten och är idag en av de marknadsledande inom sitt segment i Norrbotten.

2016 uppgick omsättningen till drygt 200 mkr.

Personalens gedigna kunskap och erfarenhet, i kombination med en modern fordonspark, möjliggör kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet.