Väg 822

Väg 822
NTG har fått i uppdrag att tillhandahålla transporter och maskintjänster på vägjobbet mellan Gällivare och Kilvo.
Väg 822 som är en BK1 väg skall rustas och förstärkas.
NTG kommer under arbetets gång att sysselsätta ca 20 enheter och arbetet sträcker sig över sommarhalvåret 2016.

För mer information kontakta VD, Thomas Nilsson på 070-214 64 31 alt. thomas@ntgab.se